שילוט חוצות


עיצוב שילוט חוצות כחלק מקפיין חורף, יצירה וניהול של הקמפיין למותג TOGO.