עיצוב גלויות


יצירת שפה עיצובית לקמפיין Moses Art Gallery
עיצוב גלויות בשיתוף יצירות אמנים ישראלים.