מדי עובדים


עיצוב ואפיון מדי העובדים של רשת TOGO בכל קמפיין ובאירועים מיוחדים של הרשת.