מיתוג מדים


מיתוג מדי העובדים – סינרים, חולצות וכובעים – כחלק מתהליך המיתוג השלם.