קמפיין 19=25


קמפיין פרסום במדיות דיגיטליות. more is less.
שולחים יותר בפחות כסף.