פרסום


יצירת קמפיין פרסומי לעדשות האינפרא רד של שמיר.
“אל תשרוף את העיניים שלך”