עיצוב מארז שי לחג


עיצוב מארז מיוחד למצה שמורה עבור לקוחות FedEx בארץ ובחו”ל