עיצוב תפריט


יצירת שפה עיצובית לקמפיין Moses Art Gallery
עיצוב גלויות ותפריטים בשיתוף יצירות אמנים ישראלים.