קמפיין פרסומי


יצירת שפה עיצובית לקמפיין Moses Art Gallery
עיצוב קמפיין פרסומי לדפוס.