• Munier
 • Cafe Neto cakes labels
 • לקראת ראש השנה, יצרו מונייר מוצרים מיוחדים לחג, לכן עלה הצורך מתוך השפה העיצובית שלהם לעיצוב של קמפיין שלם הכולל בין היתר:
  מארזים מיוחדים באווירת החג, מארז ייחודי לבלוגרים ומשפיענים, פירסום בדפוס, בדיגיטל וברשתות החברתיות.

 • Cafe Neto cakes labels
 • השפה העיצובית הורחבה כמו כן, גם לדפוס וגם למרחב הדיגיטלי.
  עיצוב אתר האינטרנט של המותג ותחזוקתו, ניוזלטר חודשי, פוסטרים, לוחות שנה, גלויות דיגיטליות וגלויות דפוס.
  כמו כן, מענה עיצובי למגוון דרישות המותג העולה של מונייר.

 • Cafe Neto cakes labels
 • Cafe Neto cakes labels
 • Cafe Neto cakes labels
 • פיתוח השפה העיצובית כלל גם עיצוב שפה צילומית הייחודית למותג.
  בדגש על אירוח וחדוות האוכל, ערכו ואיכותיות המוצרים, עיצוב שפה המדברת ביחד עם עיצוב המותג.
  בימים מיוחדים לאורך השנה, צולמו שלל מוצרי המותג בדגש שיווקי שענו לדרישות הדימויים בחומרי העיצוב השונים.

 • Cafe Neto cakes labels
 • Cafe Neto cakes labels
פרויקטים דומים