• Africa Israel Residences
 • Cafe Neto cakes labels
 • הרחבת שפת המותג ועיצוב מוצרי מדף בהתאם לשפה הקיימת של החברה.

   

 • Cafe Neto cakes labels
 • שימוש בשפת המותג לטובת פירסום בדיגיטל ובדפוס. הצמדות לשפה קיימת ויציאה מתוכה אל גבהים בחדשנות עיצובית, תוך חשיבה על קרייאטיב ותיעול נכון של האלמנטים הגרפיים והצילומיים.

 • Cafe Neto cakes labels
 • Cafe Neto cakes labels
 • Cafe Neto cakes labels
 • תהליך של רענון השפה המיתוגית. שיווק ומיתוג פרוייקט "סביוני העיר" בתוכו עוצבו שלל אלמנטים. בניהם גם לדפוס ועיצוב משרדי החברה.

 • Cafe Neto cakes labels
 • Cafe Neto cakes labels
פרויקטים דומים